021-44174341
info@raymontech.com

مجوزها و استانداردهاگروه رایمون در سال 1399 موفق شد کلیه الزامات و فرآیند های ایزو 9001 را در سازمان پیاده سازی نموده و موفق به دریافت گواهینامه ایزو 9001 شد. لذا تمامی فرآیند های اداری گروه رایمون بر اساس استانداردهای مدیریت کیفیت ایزو صورت می گیرد . 

 

استاندارد 9001
در سال 1400 گروه رایمون موفق به دریافت گواهینامه عضویت در کانون مشاوران سرمایه گذاری گردید و از با راه اندازی دپارتمان سرمایه گذاری و ارزیابی شرکتها تا کنون به ده ها شرکت در زمینه تامین مالی و تجاری سازی کمک نموده است .  
گواهی نامه عضویت