021-91092934
info@raymontech.com

اخبار

تعداد آیتم ها در هر صفحه
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باعث افزایش سقط‌های غیرقانونی جنین می‌شود
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باعث افزایش سقط‌های غیرقانونی جنین می‌شود

دکتر سیروس زینلی رئیس شبکه پزشکی مولکولی، رئیس سابق آزمایشگاه مرجع کشوری تشخیص قبل از تولد، رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران و یکی از پیشکسوتان ژنتیک پزشکی کشور در یادداشتی اختصاصی برای "فانا" نسبت به خطرات اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در زمینه غربالگری و تشخیص بیماری‌های نوزادان پیش از تولد هشدار داد.

20 اسفند 1400
اخبار عمومی
استخدام در شرکت برسام پدیده رایمون
استخدام در شرکت برسام پدیده رایمون

شرکت برسام پدیده رایمون جهت تکمیل کادر یکی از پروژه های خود از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به عمل می آورد تا با مراجعه به لینک همکاری با ما نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند.

22 اسفند 1398
اخبار عمومی