021-44174341
info@raymontech.com

تداوم مشکلات مالی در صنعت دارو

تداوم مشکلات مالی در صنعت دارو

تداوم مشکلات مالی در صنعت دارو

جزئیات

رئیس اتاق بازرگانی تهران از تداوم مشکلات در تامین دارو چه از مسیر تولید و چه از طریق واردات خبر داد.

16 تیر 1403

تداوم مشکلات مالی در صنعت دارو

گزارش فانا، محمود نجفی عرب از تداوم مشکلات مالی در صنعت دارو خبر داد و اظهار کرد:
شرکت‌های داروسازی همچنان در تنگنای تامین مالی قرار دارند و از نظر سرمایه در گردش در مضیقه هستند، همچنین شرکت‌های پخش هنوز نتوانسته‌اند طلب سال گذشته خود را با دستگاه‌های دولتی مقروض تسویه کنند و منابع تزریقی به بیمه‌ها همچنان ضعیف است.

وی افزود: مشکل تنها به تولید دارو خلاصه نمی‌شود امسال در تامین ارز برای واردات دارو هم مشکلاتی به وجود آمده است که البته در تامین ارز برای دارو شدت مشکلات کمتر است. اما مساله این است که تامین دارو چه از مسیر تولید داخل و چه از واردات به تامین مالی گره خورده است.

نجفی عرب یادآور شد: پیش ازاین هم گفته بودم سیاست انقباضی که بانک مرکزی با هدف کنترل نقدینگی و کاهش تورم پیش گرفته تولید را در همه صنایع از جمله صنعت دارو در مضیقه قرار می‌دهد.

اخبار مرتبط