021-44174341
info@raymontech.com

"شناسایی سه دستگاه سماگلوتاید تقلبی در برزیل، بریتانیا و آمریکا توسط WHO"

"شناسایی سه دستگاه سماگلوتاید تقلبی در برزیل، بریتانیا و آمریکا توسط WHO"

"شناسایی سه دستگاه سماگلوتاید تقلبی در برزیل، بریتانیا و آمریکا توسط WHO"

جزئیات

WHO: شناسایی سه دستگاه سماگلوتاید تقلبی در برزیل، بریتانیا و آمریکا در سال ۲۰۲۳

14 تیر 1403

به گزارش رویترز و بر اساس هشدارهای جدید از سوی سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سه دستگاه سماگلوتاید تقلبی در ماه اکتبر ۲۰۲۳ در کشورهای برزیل و بریتانیا و در ماه دسامبر ۲۰۲۳ در آمریکا شناسایی شدند. این دستگاه‌های سماگلوتاید که مصرف برای درمان اختلالات در چشم مورد استفاده قرار می‌گیرند، به طور قانونی تولید نشده بودند و به عنوان تقلبی شناسایی شدند. WHO این هشدار را به کشورها داده تا بررسی‌های لازم را بر روی محصولات مشابه انجام دهند و از سلامتی عمومی مردم پشتیبانی کنند.

این خبر به تایید و اعلام از سوی منابع معتبر خبری و WHO می‌پردازد.


اخبار مرتبط