021-44174341
info@raymontech.com

سوالات متداول

در ساخت کلین روم از چه تجهیزاتی استفاده می شود؟

مصالح ساخت اتاق تمیز هواساز هایژنیک اگزاست فن پس باکس پنجره اتاق تمیز درب اتاق تمیز غیر هم باد و هم باد ساندویچ پنل

کلین روم در چه صنایعی کاربرد دارد؟

کاربرد کلین روم کلین روم در محیط زیست کلین روم در صنایع میکروالکترونیک کلین روم در فناوری اطلاعات کلین روم در صنعت هسته ای کلین روم در بیمارستان ها و خدمات پزشکی کلین روم در صنعت داروسازی کلین روم در صنایع خودروسازی کلین روم در صنایع موشکی و هوافضا کلین روم در صنایع غذایی کلین روم در صنعت کشاورزی

چند نوع کلین روم وجود دارد؟

انواع کلین روم کلین روم یکسو کلین روم غیر یکسو تفاوت اصلی در ساخت اتاق تمیز اتاق تمیز یا همان کلین روم دارای انواع مختلف جریان یک سو (لامینار) ، جریان غیر یکسو (غیر لامینار) و جریان مخلوط است. درواقع مهم ترین تفاوت درساخت و احداث فضای تمیز به میزان جریان هوا و جهت جریان هوا مربوط می شود.

کلین روم ها دارای چه استانداردهایی هستند؟

استانداردهای اتاق تمیز اتاق تمیز با توجه به نوع و کاربرد آن انواع مختلفی دارد و استانداردهای متفاوتی نیز برای سنجش میزان آلودگی در این کلین روم ها استفاده می شود. به عنوان مثال ISO 14644 یکی از این استاندارد هاست در این استاندارد میزان آلودگی ها براساس تعداد ذرات کمتر از نیم میکرون در یک فوت مکعب اندازه گیری و تعیین می شود. علاوه بر استفاده از این استاندارد ها اتاق تمیز دارای جنس خاصی از دیوارها و ساختمان است و به گونه ای خاص برای از بین بردن منبع آلودگی ها ساخته می شود.

نقش سیستم های تهویه در اتاق های تمیز چیست؟

نقش تهویه در اتاق تمیز نقش سیستم تهویه در اتاق تمیز بسیار مهم است چون میزان رطوبت دستگاه ها و افراد در اتاق تمیز موثر است. فشار اتاق تمیز معمولا یک فشار مثبت است و تعویض هوای آن در کلاس ۱۰ گاه بیش از ۶۰۰ بار در ساعت طراحی می شود. نقشه های مورد نیاز ساخت اتاق تمیز نقشه های تاسیسات مکانیکی اتاق تمیز نقشه های تاسیسات الکتریکی اتاق تمیز نقشه نمای اتاق تمیز نقشه پلان اتاق تمیز ساخت کلین روم درطراحی و ساخت اتاقهای تمیز از هواساز هایژنیک، دوش هوا، میز لامینار، هود، فن فیلتر یونیت و هود لامینار استفاده می شود. کمدهای لباس و میزهای استیل نیز از موارد مورد نیاز در ساخت کلین روم ها هستند.

کلین روم به چه محیطی گفته می شود؟

اتاق تمیز یا همان کلین روم ، همان طور که از اسم آن مشخص است یک فضای محافظت شده برای جلوگیری از ورود آلودگی هاست و برای صنایع حساس مانند داروسازی، پزشکی یا مواد غذایی می توان از آن استفاده کرد. اتاق تمیز برای اولین بار در بیمارستان ها مورد استفاده قرار گرفت لُرد لیستر به این نتیجه رسید که اگر آلودگی ها کم تر باشد درمان بیماری ها و عفونت ها بهتر انجام می شود و این موضوع به پایه های برای طراحای اتاق های تمیز امروزی تبدیل شد.