021-44174341
info@raymontech.com
خلاصه:

معتبرسازی فرآیند های داروسازی ،گروه رایمون

معتبرسازی فرآیند های داروسازی ،گروه رایمون

اعتبار سنجی فرآیند دارویی: یک مفهوم CGMP
 
خلاصه:
اعتبار سنجی شناخته شده ترین و مهم ترین پارامتر GMP ها است. این مقاله مقدمه ای در مورد اعتبار سنجی فرآیند فرآیند تولید دارو و اهمیت آن بر اساس سازمان غذا و داروی ایالات متحده FDA) (ارائه می دهد. این کار برای ارائه یک مقدمه و مرور کلی بر اعتبار سنجی فرآیند فرآیند تولید دارو است. کیفیت را نمی توان با نمونه برداری، آزمایش، انتشار مواد و محصولات تضمین کرد. تکنیک های تضمین کیفیت باید برای ایجاد کیفیت در محصول در هر مرحله استفاده شود و نه اینکه فقط در پایان آزمایش شود. اعتبار سنجی فرآیند یک فرآیند تولید دارو با کیفیت تکرارپذیر را تضمین می کند. در صنعت داروسازی، فرآیند اعتبار سنجی این وظیفه را برای ایجاد کیفیت در محصول انجام می دهد، زیرا طبق استاندارد ISO 9000:2000، ثابت شده بود که ابزار مهمی برای مدیریت کیفیت داروها است.


مقدمه
مفهوم اعتبارسنجی برای اولین بار توسط دو مقام سازمان غذا و دارو FDA، تد بایرز و باد لوفتوس، در اواسط دهه 1970 به منظور بهبود کیفیت داروها ارائه شد. اولین فعالیت های اعتبار سنجی بر روی فرآیندهای مربوط به ساخت این محصولات متمرکز بود، اما به سرعت به فرآیندهای مرتبط از جمله کنترل محیطی، پر کردن رسانه، پاکسازی تجهیزات و تولید آب تصفیه شده گسترش یافت.

در یک راهنما، اعتبار سنجی عملی است برای نشان دادن و مستند کردن اینکه هر رویه، فرآیند و فعالیتی به طور مداوم به نتایج مورد انتظار منتهی می شود. این شامل صلاحیت سیستم ها و تجهیزات است. هدف اعتبارسنجی این است که اطمینان حاصل شود که کیفیت در هر مرحله در سیستم تعبیه شده است، و نه فقط در پایان آزمایش شود، زیرا چنین فعالیت های اعتبارسنجی معمولاً شامل آموزش در مورد مواد تولید و روش های عملیاتی، آموزش افراد درگیر و نظارت بر سیستم در حین تولید به طور کلی، کل یک فرآیند تأیید می شود و یک شی خاص در آن فرآیند تأیید می شود. مقررات همچنین انتظار می‌رود که بخش‌های مختلف فرآیند تولید به‌خوبی تعریف و کنترل شوند، به طوری که نتایج آن تولید در طول زمان تغییر اساسی نکند.

 
معتیرسازی فرآیندهای دارویی 1

مقدمه ای بر اعتبار سنجی دارویی:

معتیرسازی فرآیندهای دارویی مفهومی است که از زمان اولین ظهور غیررسمی آن در ایالات متحده در سال 1978 به طور مداوم در حال تکامل است.با این حال، مفاهیم اعتبارسنجی برای اولین بار توسط تد بایرز و باد لوفتوس در اواسط دهه 1970 برای ارتقای استاندارد داروهای تجویز شده معرفی شد.اولین فعالیت های اعتبارسنجی فرآیندهای مربوط به ایجاد این محصولات را هدف قرار دادند. با این حال، آنها به سرعت به فرآیندهای مرتبط و مدیریت زیست محیطی، پر کردن رسانه، پاکسازی تجهیزات و تولید آب خالص آشکار شدند.
طبق دستورالعمل ها، اعتبارسنجی عملی است برای نشان دادن و مستندسازی هر رویه، فرآیند و فعالیتی که می تواند به طور سیستماتیک نتایج مورد انتظار را ایجاد کند.این شامل صلاحیت سیستم ها و تجهیزات است. هدف اعتبارسنجی تأیید این است که کیفیت در هر مرحله حفظ می شود و طبق فرآیند اعتبار سنجی صرفاً در مرحله آخر آزمایش نمی شود.
 
اهمیت اعتبار سنجی در داروسازی

اعتبار سنجی نقش اساسی در داروسازی در موارد زیر ایفا می کند:
تضمین کیفیت: در روال روزانه، به دلیل محدودیت در دسترس بودن نمونه و آزمایش محصول نهایی، کیفیت محصول را نمی توان با آزمایش تضمین کرد.
برای کاهش هزینه: با توجه به کاهش تعداد روش‌های نمونه‌برداری و آزمایش در فرآیند اعتبارسنجی، رد محصول و آزمایش مجدد کمتر منجر به کاهش هزینه می‌شود.اگر مطابق با مشخصات سازنده کار کند، عمر تجهیزات طولانی تر می شود.
انطباق: اعتبارسنجی با توجه به انطباق cGMP ضروری است.
 
معتیرسازی فرآیندهای دارویی 2

چرا اعتبارسنجی یک فرآیند است:
دلایل اصلی اعتبار سنجی عبارتند از:
1. تضمین کیفیت: به دلیل محدودیت های نمونه های آماری و امکانات محدود تست محصول نهایی، کیفیت را نمی توان با آزمایش کنترل کیفیت روزانه تضمین کرد. اعتبارسنجی دقت و قابلیت اطمینان یک سیستم یا یک فرآیند را برای برآورده کردن معیارهای از پیش تعیین شده بررسی می کند. یک اعتبارسنجی موفق، درجه بالایی از اطمینان را فراهم می کند که سطح کیفیت ثابتی در هر واحد محصول نهایی از یک دسته به دسته دیگر حفظ می شود.
2. اقتصاد: به دلیل اعتبار سنجی موفقیت آمیز، روند نمونه گیری و آزمایش کاهش یافته و تعداد رد و آزمایش مجدد محصول کمتر است. این منجر به مزایای صرفه جویی در هزینه می شود.
3. انطباق: برای انطباق با شیوه‌های تولید خوب فعلی CGMP، اعتبارسنجی ضروری است.
 
مسئول بخش:
 • کمیته اعتبار سنجی سایت SVC:توسعه طرح اعتبار سنجی اصلی سایت، تهیه/اجرا/تأیید مطالعات اعتبارسنجی
 • بخش تولید: دسته ها را به عنوان یک دسته تولید معمولی آماده می کند
 • تضمین کیفیت: از انطباق اطمینان حاصل کنید، ببینید که اسناد/روش‌ها وجود دارند، پروتکل‌ها و گزارش‌ها را تأیید می‌کنند.
 • کنترل کیفیت: انجام تست و بررسی پروتکل و گزارش در صورت نیاز.
 
معتیرسازی فرآیندهای دارویی 3

مقامات مسئول اعتبار سنجی:
کارگروه اعتبارسنجی برای تعریف پیشرفت، هماهنگی و در نهایت تأیید کل تلاش، از جمله تمام اسناد تولید شده، تشکیل می شود. گروه کاری معمولاً شامل کارکنان زیر است، ترجیحاً افرادی که بینش خوبی از عملکرد شرکت دارند.
 
 1. رئیس تضمین کیفیت
 2. رئیس مهندسی
 3. مدیر اعتبارسنجی
 4. مدیر تولید
 5. رشته اعتبار سنجی تخصصی: همه زمینه ها
 6. بخش / تعیین
 7. مسئولیت
 8. مدیر تولید
 9. مسئول ساخت دسته ها و بررسی پروتکل و گزارش.
 10. مدیریت کنترل کیفیت
 11. مسئول آنالیز نمونه ها
 12. جمع آوری شده
 13. اجراییQC
 14. QCمسئول جمع آوری نمونه وارائه به
 15. تعمیر و نگهداری مدیر
 16. ارائه خدمات شهری و مهندسی
 17. پشتیبانی
 18. تولید اجرایی
 19. مسئول تهیه پروتکل و ساخت دسته های اعتبار سنجی
 20. مدیریت کیفیت
 21. مسئول مجوز پروتکل و تهیه گزارش خلاصه.
 
عناصر اعتبار سنجی:

صلاحیت پیش نیاز اعتبار است. صلاحیت شامل موارد زیر است:
 
1. صلاحیت طراحی DQ:
در این صلاحیت، مطابقت طراحی با GMP باید نشان داده شود. اصول طراحی باید به گونه ای باشد که به اهداف GMP در مورد تجهیزات دست یابد. نقشه های مکانیکی و ویژگی های طراحی ارائه شده توسط سازنده تجهیزات باید بررسی شود.
 
2. صلاحیت نصب IQ:

صلاحیت نصب باید بر روی تاسیسات، سیستم ها و تجهیزات جدید یا اصلاح شده انجام شود. نکات اصلی زیر باید در صلاحیت نصب گنجانده شود.
 • بررسی نصب تجهیزات، لوله کشی، خدمات و ابزار دقیق.
 • مجموعه دستورالعمل های عملیاتی تامین کننده و الزامات نگهداری و الزامات کالیبراسیون آنها.
 • تایید مصالح ساختمانی
 • منابع یدکی و نگهداری
3. صلاحیت عملیاتی OQ:
صلاحیت عملیاتی باید از IQ پیروی کند، OQ باید شامل موارد زیر باشد:
آزمایش‌هایی که از دانش سیستم‌ها و تجهیزات فرآیندها ایجاد شده‌اند.تعریف محدودیت های عملیاتی پایین و بالایی،گاهی اوقات، این شرایط «بدترین حالت» نامیده می شود.
4. صلاحیت عملکرد PQ :
پس از تکمیل IQ و OQ، مدرک بعدی که باید تکمیل شود PQ است. PQ باید شامل موارد زیر باشد:
آزمایش هایی با استفاده از مواد تولیدی، جایگزین ها یا محصول شبیه سازی شده. اینها را می توان از دانش فرآیند و امکانات، سیستم ها یا تجهیزات توسعه داد.
آزمایش هایی برای شامل شرایط با حد بالا و پایین

 
معتیرسازی فرآیندهای دارویی 4
 
اعتبار سنجی فرآیند:

سازمان غذا و داروی ایالات متحده FDA دستورالعمل هایی را با تعریف زیر برای اعتبار سنجی فرآیند پیشنهاد کرده است:
اعتبار سنجی فرآیند ایجاد شواهد مستندی است که درجه بالایی از اطمینان را ارائه می دهد که یک فرآیند خاص (مانند ساخت اشکال دارویی دارویی) به طور مداوم محصولی را با مشخصات و ویژگی های کیفیت از پیش تعیین شده خود تولید می کند.
به گفته FDA، اطمینان از کیفیت محصول از توجه دقیق و سیستماتیک به تعدادی از عوامل مهم ناشی می شود، از جمله: انتخاب اجزا و مواد با کیفیت، طراحی مناسب محصول و فرآیند، و کنترل (آماری) فرآیند از طریق فرآیند. و تست محصول نهایی بنابراین، از طریق طراحی دقیق (صلاحیت) و اعتبارسنجی هر دو فرآیند و سیستم های کنترل آن است که می توان درجه بالایی از اطمینان ایجاد کرد که تمام واحدهای تولیدی منفرد از یک دسته معین یا متوالی از دسته هایی که مشخصات را برآورده می کنند قابل قبول خواهند بود.
 
این راهنما فعالیت های اعتبارسنجی فرآیند را در سه مرحله توصیف می کند.
 
مرحله 1 - طراحی فرآیند: فرآیند تولید تجاری در این مرحله بر اساس دانش به دست آمده از طریق فعالیت های توسعه و افزایش مقیاس تعریف می شود.
 
مرحله 2 - صلاحیت فرآیند: در طول این مرحله، طراحی فرآیند ارزیابی می شود تا مشخص شود آیا فرآیند قادر به تولید تجاری قابل تکرار است یا خیر.
 
مرحله 3 - تأیید فرآیند ادامه: اطمینان مداوم در طول تولید معمول به دست می آید که فرآیند در حالت کنترل باقی می ماند.
 
انواع اعتبار سنجی فرآیند:
 
1. اعتبار سنجی آینده: عبارت است از ایجاد شواهد مستند از آنچه که یک سیستم انجام می دهد یا آنچه را که مدعی انجام آن بر اساس یک برنامه است. این اعتبار سنجی قبل از توزیع محصول جدید انجام می شود.
2. تصدیق گذشته نگر:
 
معتیرسازی فرآیندهای دارویی 5

طرح جامع اعتبارسنجی:

تهیه یک سند خلاصه که کل پروژه را توصیف می کند بسیار مهم است. توسعه "طرح اصلی اعتبار سنجی" (VMP در صنعت به یک روش معمول تبدیل شده است. این سند معمولاً شامل جنبه های صلاحیت یک پروژه است.

پروتکل اعتبار سنجی:

پس از تهیه VMP، مرحله بعدی تهیه پروتکل اعتبار سنجی است. محتویات زیر در یک پروتکل اعتبار سنجی وجود دارد.
1. اطلاعات عمومی
2. هدف
3. فعالیت‌های پیش‌زمینه پیش اعتبار خلاصه‌ای از فعالیت‌های توسعه و انتقال فناوری ازR&D یا سایت‌های دیگر) برای توجیه آزمایش‌ها و کنترل‌های درون فرآیند. هر گونه اعتبار سنجی قبلی
4. فهرست تجهیزات و وضعیت صلاحیت آنها
5. صلاحیت تسهیلات
6. نمودار جریان فرآیند
7. روایت رویه تولید
8. فهرست پارامترهای پردازش بحرانی و مواد کمکی حیاتی
9. نمونه برداری، آزمایش و مشخصات
10. معیارهای پذیرش
 
بررسی اجمالی فرآیند تولید تبلت: 
مرحله فرآیند، متغیرهای معمولی و پاسخ ها در طول فرآیند اعتبار سنجی فرآیند تولید تبلت

نتیجه:
از مطالعه، می توان بیان کرد که اعتبار سنجی فرآیند یک نیاز اصلی مقررات cGMP برای محصولات دارویی نهایی است. این یک عنصر کلیدی در تضمین تحقق اهداف کیفیت است. اعتبارسنجی موفقیت آمیز یک فرآیند ممکن است وابستگی به آزمایش فشرده در فرآیند و محصول نهایی را کاهش دهد. در نهایت، می توان نتیجه گرفت که اعتبار سنجی فرآیند یک عنصر کلیدی در تضمین کیفیت محصول دارویی است زیرا آزمایش محصول نهایی برای اطمینان از کیفیت محصول نهایی کافی نیست.
دانلود کاتالوگ شرکت برسام پدیده رایمون
جهت مشاوره در زمینه خرید محصول لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

 

خدمات مرتبط