021-44174341
info@raymontech.com

بالاترین بهره وری در اتاق های تمیز

بالاترین بهره وری در اتاق های تمیز

بالاترین بهره وری در اتاق های تمیز

جزئیات

بالاترین بهره وری در اتاق های تمیز

6 فروردین 1399

اتاق تمیز

اتاقي كه در آن تراكم ذرات موجود در هوا كنترل شده‏، ساخت و بهره برداري از آن به نحوي باشد كه ميزان ورود، توليد و باقيماندن ذرات در آن به حداقل برسد . همچنين ديگر عوامل مربوطه مانند درجه حرارت‏، رطوبت و فشار برحسب نياز تحت كنترل باشد.

کاربرد اتاقهای تمیز امروزه در صنایع بسیاری وجود دارد و هر روز رو به گسترش است.

صنایع الکترونیک، نیمه هادی ها ، میکرو مکانیک، اپتیک، بیوتکنولوژی، داروسازی، وسایل پزشکی، مواد آشامیدنی و خوراکی و بیمارستان ها از آن جمله هستند.

آلاینده های هوا

منظور از آلاینده  ها، گازها و درات معلق موحود در هواست که موجب پایین آمدن کیفیت آن می شوند. بسیاری ار آلاینده های موحود هوا منشا بروز مشکلات کیفیت هوا در داخل فضاها می باشد. هوایی که ما هر روزه تنفس می کنیم در برگیرنده مقادیر مختلفی از آلاینده های گوناگون است.

ذرات معلق:

ذرات معلق ذرات ریز جامد یا مایعی هستند که در هوا منتشر شده اند. هنگامی که پرتوهای نور خورشید وارد اتاق می شود، ذرات ریز گرد و غبار در هوا به خوبی دیده می شوند. اندازه این ذرات به اندازه ای است که با چشم غیر مسلح نیز دیده می شود. در صورتیکه بسیاری از درات موجود در هوا به هیچ وجه قابل رویت نیستند.

اندازه ذرات معلق موجود در هوا بر حسب میکرون اندازه گیری می شود. یک میکرون یک میلیونیوم متر است.

آلاینده های بیولوژیکی

در واقع میکرو ارگانیسم هایی از قبیل باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها هستند که بصورت زنده یا نیمه زنده  به حیات خود ادامه می­دهند. بسیاری از آنها خطری برای انسان ندارند اما بعضی از آنها منجر به بیماریها مرتبط با تنفس و حساسیت می شوند. این آلاینده ها در محیط هاس تاریک و مرطوب به سرعت رشد می کنند.

جهت دانلود رایگان مرجع روی لینک ذیل کلیک نمائید

 
جهت مشاوره می توانید فرم ذیل را تکمیل نمائید، مشاوران شرکت در اسرع وقت با شما تماس حاصل می نمایند 

 

مقاله ها مرتبط